Personeel

Wij zijn uw partner op het gebied van personeels- en salarisadministratie

U kunt hierbij denken aan:

  • het zorgdragen voor de juiste inschaling
  • correcte uitbetaling van de salarissen
  • formatiebewaking
  • advisering op grond van de rechtspositie
  • Verzuimregistratie
  • Persoonlijk ontwikkelingsplan
  • Actuele personeelsinformatie

Salarisadministratie

Via Youforce by RAET hebben de schooldirecteuren toegang tot een beveiligde, persoonlijke webomgeving (Manager Self Service). De directeuren kunnen op een eenvoudige manier de mutaties in het systeem invoeren en PMOS zorgt voor de controle en signaleert als de mutatie niet overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving. De schooldirecteuren hebben bovendien 24 uur en 7 dagen per week toegang tot de realtime informatie. Daarnaast kunnen ook personeelsleden inloggen via het web om daar bijvoorbeeld hun gecontroleerde digitale loonstrook in te zien.

Verzuimmanagement

In Youforce Verzuimmanager worden alle noodzakelijke gegevens, zoals persoons-, adres- en contractgegevens, en historische en lopende verzuimgegevens opgenomen. Gegevens per medewerker over zwangerschapsverlof, verzuimfrequentie, WIA-status, deelherstel en werkzaamheden op therapeutische basis worden geregistreerd. Er is vervolgens sprake van een signaleringssysteem van alle uit te voeren acties om tijdig alle actienemers te informeren. Hiermee bewaakt Raet Verzuimmanager het ziekteverloop en de geplande afspraken, die een uitvloeisel zijn van de Wet Poortwachter, alsmede het verzuimprotocol van de betreffende organisatie.

Performance Management

Performance Management binnen Youforce ondersteunt medewerkers en directies bij het proces van voortgangsgesprekken, functionerings- en beoordelingsgesprekken en ontwikkelingsplannen. Performance management geeft inzicht in de kwaliteit en ontwikkeling van alle medewerkers.

Personeelsdossier

Alle personeelsdossiers worden gedigitaliseerd. Hierdoor heeft u online toegang tot actuele personeelsdossiers, HR-documenten en kunnen dossiers niet langer zoekraken of in meerdere versies bestaan. De documenten worden beveiligd en eenvoudig opgeslagen. 

Nieuwsbrief PMOS

Partners