Skip to main content

Termijn leerlingentelling gespecialiseerd onderwijs verlengd

02 maart 2023

De termijn voor het bepalen van het aantal leerlingen op gespecialiseerde scholen voor de leerlingentelling van 1 februari 2023 wordt dit jaar verlengd tot en met 12 april 2023. Voor reguliere basisscholen blijft de zogenaamde prikdatum van 1 maart van kracht.

DUO kijkt voor de bekostiging van het volgende jaar naar het aantal ingeschreven leerlingen dat een school op 1 februari heeft geregistreerd in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Dit aantal wordt op 1 maart definitief vastgesteld. In een ministeriële regeling is de verlenging van de termijn voor speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs aangekondigd.