Skip to main content

Online Support

Online support is een communicatietechnologie van Teamviewer welke via internet een directe beveiligde verbinding tussen uw pc en PMOS mogelijk maakt. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunnen medewerkers van PMOS alle handelingen die u op de computer verricht, op het scherm volgen.

Op die wijze kunnen medewerkers een snelle inschatting maken van de situatie en uw vragen beantwoorden. U ziet helder en duidelijk de handelingen die de medewerker verricht. U hoeft geen software aan te schaffen. Het downloaden via de button rechts op deze pagina is voldoende.
Pas na uw toestemming kunnen wij de verbinding tot stand brengen.

Klik op de afbeelding om TeamViewer te downloaden